Pomoć EU i upravljanje programom

Pomoć EU i upravljanje programom

Predpristupni fondovi EU predstavljaju dobro ulaganje u budućnost kako zemalja u procesu proširenja tako i same EU. Oni korisnicima pomažu da provedu političke i ekonomske reforme, pripremajući ih time za prava i obaveze koje dolaze sa članstvom u Uniji. Te reforme istovremeno pružaju njihovim građanima bolje prilike i omogućavaju razvoj standarda jednakih onima koja imaju građani EU.

U ovom području, naše je stručno znanje veliko u sljedećim segmentima:

  • Koordinacija, saradnja i komunikacija između Evropske komisije i zemalja korisnica na Zapadnom Balkanu u četiri ključna sektora – energija, okoliš, transport i socio-ekonomska pitanja, što doprinosi ukupnom socio-ekonomskom razvoju zemalja korisnica;
  • Četiri područja podrške u provedbi Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) www.wbif.eu kroz djelovanje Ureda za koordinaciju međunarodnih finansijskih institucija (IFI CO);
  • Podrška relevantnim državnim i lokalnim institucijama i organizacijama u BIH kako bi uspješno učestvovale u projektima vezanim za programe EU; i
  • Promocija i jačanje prekogranične saradnje i socio-ekonomske integracije pograničnih područja.