Pi tim

Mi smo uvijek na raspolaganju da vam pružimo podršku ili savjet. Bez obzira da li se radi o pitanjima u vezi Evropskih integracija, detaljnih sektorskih procjena ili o vašem potpuno specifičnom slučaju, naši stručnjaci će vam dati nepristrasan savjet ili pronaći posebno prilagođena rješenja koja će odgovarati vašim jedinstvenim potrebama i zahtjevima.

Naš osnovni tim se sastoji od:

Amila Jahić

Amila Jahić
Pi Finansijski menadžer

a.jahic@piconsulting.ba

Vildana Sinan

Vildana Sinan
Pi Izvršni asistent direktora/menadžer

v.sinan@piconsulting.ba

Sandra Jelin-Kadrić

Sandra Jelin-Kadrić
Direktor upravljanja i razvoja poslovanja poslovne jedinice

sandra@torte-i-to.ba

Cihan Hadžimusović

Cihan Hadžimusović
Finansijski savjetnik poslovne jedinice

cihan@torte-i-to.ba