Tekući projekti

17 Oct '17

Inicijativa za lokalne vlasti

Pi Consultingu je dodijeljen ugovor Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni I Hercegovini (EUSR) za implementaciju projekta Inicijativa za lokalne vlasti. U kontekstu mandata EUSR-a, cilj koji EUSR ima je pružiti ...

Saznaj više


27 Jul '17

Podrška BiH dijaspore ekonomskom razvoju zemlje

Za više informacija molim vas da pogledate link: https://www.usaid.gov/bosnia-herzegovina/partnership-opportunities/harnessing-bosnia-and-herzegovina-diaspora-economic

Saznaj više


14 Nov '16

Podrška NIPAC u programiranju IPA II u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je partner EPTISI na projektu podrške Bosni i Hercegovini (BiH) Nacionalnog IPA koordinatora (NIPAC) Ureda i, kroz NIPAC, SPO i svih drugih relevantnih institucija i aktera u BiH na različitim nivoima ...

Saznaj više