Tekući projekti

13 Jul '18

European Fund for Southeast Europe (EFSE): Studija uticaja uz 2018. godinu za BiH i Kosovo

Pi Consulting je podugovorač za Ecorys Nederland B.V. na projektu koji provodi studiju utjecaja kako bi se procijenio uticaj aktivnosti Fonda na krajnje korisnike u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Studija ...

Saznaj više


27 Jul '17

Podrška BiH dijaspore ekonomskom razvoju zemlje

Za više informacija molim vas da pogledate link: https://www.usaid.gov/bosnia-herzegovina/partnership-opportunities/harnessing-bosnia-and-herzegovina-diaspora-economic

Saznaj više


14 Nov '16

Podrška NIPAC u programiranju IPA II u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je partner EPTISI na projektu podrške Bosni i Hercegovini (BiH) Nacionalnog IPA koordinatora (NIPAC) Ureda i, kroz NIPAC, SPO i svih drugih relevantnih institucija i aktera u BiH na različitim nivoima ...

Saznaj više